Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego

W dniu 24.10.2012 zwróciliśmy się do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o przeprowadzenie przeglądu ekologicznego w Zakładzie Utylizacyjnym.
Przegląd Ekologiczny jest to dokument, który powstaje przy ewentualnych wątpliwościach co do prawidłowego prowadzenia określonej instalacji w zakresie ochrony środowiska i przy stwierdzonym w czasie kontroli lub wizji terenowej przez organy kontrolne (np. WIOŚ) fakcie, że dany obiekt wpływa zbyt negatywnie na środowisko. W takiej sytuacji organ może w drodze decyzji nakazać sporządzenie takiej dokumentacji.
Pismo do Urzędu Marszałkowskiego
Wyżej zamieszczony wniosek został szczegółowo uzasadniony i udokumentowany zdjęciami. Mamy nadzieję, że Urząd Marszałkowski podzieli naszą opinię co do konieczności przeprowadzenia kompleksowej kontroli w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku.