Prace ziemne

W ostatnich tygodniach kwatery składowania odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Szadółkach stały się terenem intensywnych prac ziemnych. Masy ziemne, prawdopodobnie w większości w postaci przekompostowanych odpadów (stabilatu), wykładane są na zbocza i wierzchy kwater. Jednocześnie podjęto decyzję o budowie systemu odgazowania na części nowej kwatery (800A/1) jeszcze w tym roku.

O ile nam wiadomo, wymienione wyżej działania nie były w planach Zakładu jeszcze we wrześniu tego roku. Może to świadczyć o tym, że Zakład podjął wreszcie działania mające na celu ograniczenie emisji gazu wysypiskowego i co za tym idzie: emisji odorów.

Niepokoi nas jednak sposób uszczelnienia kwater poprzez wyłożenie tzw. stabilatu, który dodatkowo w Zakładzie w Szadółkach jest marnej jakości. Dogłębną analizę aktualnej sytuacji przeprowadzimy, po planowanej na najbliższą sobotę (17.11.2012) wizytacji w Zakładzie Utylizacyjnym, pomiarach emisji gazów i po zasięgnięciu rady niezależnych ekspertów.