Program działań związanych z eliminacją/redukcją uciążliwości odorowych

Zakład Utylizacyjny przedstawił w dniu 17.12.2012 r., obszerny Program działań związanych z eliminacją /redukcją uciążliwości odorowych.

Cieszy nas ta inicjatywa. Przypominamy, że jeszcze parę miesięcy temu z ust dyrektora Zakładu płynęły słowa, że „(…) wysypisko to nie perfumeria…”, które sugerowały lekceważenie problemów nękających dużą część miasta.
Nasze Stowarzyszenie będzie pilnie przyglądać się i wspierać realizację Programu działań. Będziemy w okresach 1-2 tygodniowych publikować na stronie Stowarzyszenia nasze opinie i uwagi o aktualnym stanie zaawansowania prac.
Dzisiejszy, krótki komentarz do Programu działań jest następujący:

Ad. temat nr 5
Nieprawdą jest, że w 48 tygodniu br. udało się zwiększyć pobór gazu wysypiskowego do spalenia w biogazowi, ze średnio 340 m3/h do 410 m3/h. Maksymalnie uzyskano średnio 385m3/h (30 listopada). W pierwszych dniach grudnia pobór gazu nie przekraczał nawet 300m3/h.

Ad. temat nr 6
Przemieszczanie mas ziemnych na kwaterze 800/2 oznacza w praktyce przykrycie wierzchowiny kwatery bardzo grubą (2 do 4 metrów), warstwą gliny z piaskiem, iłów, ziemi i kompostu wyprodukowanego w Zakładzie.
Nasze Stowarzyszenie postulowało uszczelnienie kwatery metrową warstwą gliny piaszczystej.
Tymczasem zanosi się na znacznie grubszą warstwę złożoną z różnych składników.
To może tymczasowo ograniczyć emisję gazu, ale nie zahamuje jego produkcji i budowania się ciśnienia gazu w złożu. Taka masa ziemi wpłynie negatywnie na istniejący zabudowany system odgazowania (osiadanie i blokowanie rur zbiorczych) i po jakimś czasie można przewidzieć, że sytuacja sie pogorszy, o ile nie zostanie wykonany nowy system odgazowania.

Wspomniany Program działań ma, naszym zdaniem, nie tylko ulżyć naszym nosom, ale także jest próbą likwidacji ewidentnych zaniedbań w funkcjonowaniu całego Zakładu.
Zaniedbania te ujawniło nasze Stowarzyszenie, Polski Klub Ekologiczny, a także kontrola przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
Wszystkie wyżej wymienione organizacje wystosowały do Urzędu Marszałkowskiego pisma z wnioskiem o przeprowadzenie w Zakładzie Utylizacyjnym przeglądu ekologicznego, który byłby zewnętrzną, niezależną oceną oddziaływania Zakładu na środowisko.
Niestety, pomimo upływu wielu tygodni Urząd Marszałkowski nie podjął jeszcze stosownej decyzji…