Stowarzyszenie po pół roku działalności

6 marca minęło pół roku od chwili powstania naszego Stowarzyszenia!

Co zrobiliśmy i co się wydarzyło w tym czasie?

1. Dzięki przeprowadzonym wizytacjom terenowym, analizom dokumentacji i konsultacjom z ekspertami udało nam się określić główne przyczyny uciążliwości zapachowych związanych z ZUT (Zakładem Utylizacyjnym). Są to:

– nieuszczelniona prawidłowo stara kwatera składowania odpadów nr 800/2 oraz    prawdopodobnie nieprawidłowo działający system odgazowania tej kwatery;

– brak systemu odgazowania nowej kwatery 800/1;

– nieprawidłowo funkcjonująca kompostownia, w której gnijące resztki biologiczne nie są doprowadzane do stanu bezzapachowego.

 

2. Duża część artykułów prasowych i internetowych na temat problemów związanych z zakładem w Szadółkach, która ukazała się w minionym półroczu, bazowała m.in. na informacjach uzyskanych od Stowarzyszenia. Dzięki temu, jak nam się wydaje, udało nam się przełamać monopol informacyjny ZUT i Magistratu dotyczący działalności składowiska.

3.  Wnikliwa kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, rozpoczęta wkrótce po naszej interwencji w Urzędzie Marszałkowskim w październiku ub. roku, wykazała 26 poważnych uchybień w funkcjonowaniu ZUT.
W odpowiedzi na powszechną falę krytyki ZUT przedstawił obszerny „Program działań związanych z eliminacją /redukcją uciążliwości odorowych”.
Na nasz wniosek ZUT będzie także poddany przeglądowi ekologicznego w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie środowiska (patrz-  poniżej)

doc20130304081956_001 iiidoc20130304082035_001 iidoc20130304082107_001
Zgodnie z decyzją ZUT z 1 marca wykonawcą przeglądu ekologicznego będzie firma SGS Eko Projekt Sp. z o.o. z Pszczyny.

Co będziemy robić dalej?

1.Będziemy dalej przyglądać się działalności ZUT a zwłaszcza:

– kontrolować postępy w realizacji programu antyodorowego;

– prowadzić obywatelski nadzór nad procesem przeglądu ekologicznego w Zakładzie.

2. Opracujemy stanowisko Stowarzyszenia w bardzo ważnej kwestii – planowanej na terenie ZUT spalarni śmieci. Wypracowanie spójnego i umotywowanego poglądu zajmie nam najbliższe 4-8 tygodni.

3.  Będziemy jak najszerzej i jak najrzetelniej informować Was o stanie spraw.

Na co liczymy?

  1. Liczymy przede wszystkim na Wasze poparcie – wyrażone poprzez chęć uczestnictwa w Stowarzyszeniu jako członek rzeczywisty lub wspierający; bądź też wyrażone w inny, niesformalizowany sposób.
  2. Liczymy na wsparcie finansowe. Choć opieramy się na społecznej pracy członków Stowarzyszenia, pieniądze są nam potrzebne – głównie na prowadzenie strony internetowej, opłacenie zewnętrznych ekspertów i sprawy biurowe.
  3. Liczymy na zrozumienie i empatię osób, których nie dotyczy problem ZUT. Naszą działalność cechuje umiar i dążenie do celów realnych do osiągnięcia. Nie jest naszym celem likwidacja ZUT i przeniesienie go w inne miejsce. Pragniemy jednak by zakład funkcjonował prawidłowo i zgodnie z najlepszymi dostępnymi technologiami.

Zarząd Stowarzyszenia Sąsiadów Zakładu Utylizacyjnego Gdańsk Szadółki