Rozbudowa systemu odgazowania

Rozpoczynają się prace związane z przebudową systemu odgazowania. Prowadzone będą odwierty oraz montaż studni odgazowujących. Według założonego planu prace mają trwać od września do października. Będziemy monitorować ich przebieg. Więcej na stronie ZUT.