Dlaczego tak późno?

Zakład Utylizacyjny podjął przygotowania do budowy systemu odgazowania kwatery 800/1 jesienią 2012. Jednak były to działania spóźnione. Wiadomo bowiem było już od rozpoczęcia składowania na kwaterze 800A/1, że zgromadzi się tam duża ilość odpadów biologicznych ponieważ sortownia i kompostownia została uruchomiona dopiero w połowie 2011 r.  a składowanie odpadów komunalnych na kwaterze 800A/1 rozpoczęło się w styczniu 2010 r.

W roku 2010 trafiło tam 184,6 tys. ton niesegregowanych odpadów komunalnych a w  roku 2011- 125,0 tys. ton. W  pierwszej połowie 2012 składowanie przeniesiono na podsektor B a podsektor A przysypano cienką warstwą gliny z piaskiem nie zamykając formalnie możliwości dalszego składowania śmieci w tym miejscu. Można założyć, że składowanych jest tam 350 tys. ton śmieci o potencjale generacji gazu składowiskowego w przedziale 100-350 m3/h. Ponieważ aktualnie kwatera nie posiada systemu odzysku gazu, całość generowanego gazu  trafia do atmosfery bądź też częściowo kumuluje się w czaszy kwatery. Efektem tego stanu są uciążliwości odorowe , emisja gazów toksycznych i cieplarnianych oraz zagrożenia związane z możliwością pożarów bądź eksplozji wewnątrz składowiska.  Aby uzmysłowić negatywny efekt ekologiczny opóźniania budowy systemu odgazowania, sam efekt cieplarniany, wyliczony w przybliżeniu w kwaterze generującej około 100 m3/h gazu składowiskowego o zawartości 50% obj. metanu wynosi ponad 6500 ton ekwiwalentu CO2.  Dodatkowo spalenie tego gazu w bioelektrowni dałoby korzyść w postaci rocznej produkcji ok. 1500 MWh co przekłada się na wpływy ok. 750 tys. zł.                                                                                                                                                                           Trudno zatem  zrozumieć opieszałość Zakładu w budowie systemu odgazowania bowiem byłaby to korzyść zarówno dla przedsiębiorstwa, środowiska jak i dla komfortu życia okolicznych mieszkańców. Impulsem do podjęcia decyzji o odgazowaniu były dopiero nasze interwencje i kontrola WIOŚ, którego  na szczęście nie interesował formalny  lecz faktyczny stan tej wypełnionej  niesortowanymi śmieciami hałdy.