Sprawozdanie z wizytacji w dniu 5 listopada br.

Tak jak zapowiadaliśmy, odwiedziliśmy wczoraj Zakład Utylizacyjny. Niestety, kompostownia i nowy system odgazowania nie działały jeszcze zgodnie z oczekiwaniami.  W dalszym ciągu bowiem wsad biologiczny po 3-tygodniowej obróbce w kompostowni ląduje na otwartym placu i emituje ogromne ilości złowonnych związków a system odgazowania wyciąga i spala znacznie mniej gazu wysypiskowego niż wynosi jego produkcja w kwaterze składowania odpadów.

Na spotkanie przyjechał pan prezydent Paweł Adamowicz. Cieszymy się, że dostrzegł on (i poczuł) wagę problemu z jakim borykają się Szadółki oraz  wysłuchał opinii naszego Stowarzyszenia.

Pomimo wczorajszego falstartu wierzymy, że w ciągu najbliższych miesięcy uda się w istotny sposób ograniczyć uciążliwości zapachowe. Trudne do zaakceptowania poziomy emisji odorów z ZUT są naszym zdaniem związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem wielu instalacji zbudowanych w Zakładzie w ostatnich 5 latach.

Jednocześnie odpowiadając na liczne zapytania oświadczamy, iż nie czujemy się kompetentni do orzekania czy przyjęty przez władze miasta system gospodarki odpadami jest właściwy. Tego typu zagadnienia oddajemy do rozstrzygnięcia innym organizacjom, sobie pozostawiając kontrolowanie prawidłowości funkcjonowania przeprowadzonych już inwestycji.