Wyniki badań mikrobiologicznych powietrza wokół ZUT.

Na stronie ZUT pojawiło się Opracowanie wyników badań mikrobiologicznych powietrza w otoczeniu Zakładu, przeprowadzonych pomiędzy lutym a wrześniem 2013 roku. Wykazało ono, iż drobnoustroje występują w ilościach nie zagrażających zdrowiu mieszkańców i pracowników Zakładu Utylizacyjnego.

Największą liczbę gatunków drobnoustrojów potencjalnie szkodliwych dla zdrowia zidentyfikowano w próbkach powietrza pobranych na stanowiskach zlokalizowanych na terenie Zakładu Utylizacyjnego (stanowiska: 1, 1a, 2, 2a), ponadto w rejonie przystanku przy firmie IVECO, na wysokości firmy TAPI na ulicy Konnej oraz w okolicach Fashion House – parking przy sklepie Agata Meble (stanowiska: 3, 4, 5).   W badanych próbkach drobnoustroje  występowały nielicznie, z reguły na stanowiskach położonych na terenie Zakładu Utylizacyjnego.

Cieszą nas te, generalnie pozytywne dla naszego zdrowia, wyniki badań. Należy jednak zwrócić uwagę, że badano potencjalne zagrożenie mikrobiologiczne związane z pracą kompostowni a ta w okresie badań była remontowana i wyłączona z eksploatacji. To ograniczyło w dużym stopniu ilość przetwarzanych odpadów biologicznych na terenie Zakładu. Świadczą o tym  dwa pierwsze zdjęcia na stronie 20 omawianego Opracowania na których widać, że plac dojrzewania kompostu jest w połowie pusty.

Z powyższych względów uważamy, że badania należy w ograniczonym zakresie, powtórzyć gdy kompostownia będzie pracowała pełną parą a warunki pogodowe będą odpowiednie. Mamy także nadzieję, że uda się ustalić z kierownictwem Zakładu termin badań wpływu gazu wysypiskowego na jakość powietrza którym oddychamy.