Rada Interesariuszy

16 stycznia br. ukonstytuowała się Rada Interesariuszy,  (patrz- List Intencyjny ).       Zadaniem tego ciała jest pomoc w wyborze rozwiązań, które  istotnie ograniczą problemy zapachowe związane z Zakładem Utylizacyjnym. Rada ustaliła, iż w pierwszym zadaniem jakie należy wykonać  jest profesjonalna analiza istniejącej sytuacji. Dotyczy to zwłaszcza stanu kwater składowania, systemu odgazowania, przebiegu procesów w kompostowni oraz na placu dojrzewania kompostu. Dopiero  wtedy będzie możliwe podjęcie decyzji odnośnie działań modernizacyjnych czy inwestycyjnych w Zakładzie.

W Radzie są 4 osoby z naszego Stowarzyszenia: Barbara Sarnecka-Brandt, Magdalena Nowicka, Jarosław  Paczos oraz Wiesław Chmara. Zdajemy sobie sprawę z zagrożeń związanych z sytuacją gdy organizacja strażnicza za jaką się uważamy, wchodzi osobowo w struktury w których  podejmowane będą decyzje. Trudno było odmówić  tej inicjatywie, która – w co wierzymy,  jest zapowiedzią szybkich, pozytywnych zmian w Zakładzie.     Gdyby jednak sprawy szły w złym kierunku – z pewnością Was o tym poinformujemy.