Rada Nadzorcza ZUT powiększyła się.

 

Na stronie ZUT pojawiła się informacja o aktualnym składzie Rady Nadzorczej. Składa ona się obecnie z 5 osób (poprzednio były zwykle 3 osoby):

Danuta Janczarek              Przewodnicząca  Rady Nadzorczej
prof. Jan Hupka               Członek Rady Nadzorczej
dr Tomasz Brodzicki           Członek Rady Nadzorczej
Monika Łapińska-Kopiejć       Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Jamiołkowski        Członek Rady Nadzorczej

Piszemy o tym fakcie bo jak wiadomo, rada nadzorcza to organ kontrolny w spółce, który sprawuje stały nadzór we wszystkich dziedzinach jej działalności. Powiększenie Rady Nadzorczej może oznaczać, że intencją właściciela ZUT ( tj. Gminy Miasta Gdańsk) jest to, aby pełniła ona wreszcie właściwie– swoją funkcję kontrolną.  Z pewnością przyda się nam -Stowarzyszeniu ktoś do pomocy…

Z drugiej strony powiększenie Rady Nadzorczej oznacza dla Zakładu niemałe koszty, bowiem zasiadanie w niej nie jest działalnością społeczną. Mamy nadzieję, że jest to decyzja dobrze przemyślana i skalkulowana. Będziemy się przypatrywać pracy Rady Nadzorczej-społecznie.