Problem z ZUT wciąż aktualny.

Od ostatniego wpisu minęło już trochę czasu. Poniżej więc parę uwag  i informacji, którymi chcemy się z Wami podzielić:

1. Wydaje się, że kwiecień był okresem o zmniejszonej dolegliwości odorowej. Być może wpływ miała na to sucha, bezdeszczowa pogoda, która ograniczyła intensywność procesów biologicznych na placu dojrzewania kompostu.

2. Pierwsze dni maja to okres silnych nocnych spadków temperatury. Taki typ pogody zwiększa odczucia odorowe i tak też się stało. Głównym problemem jest fetor z kompostowni. Zakład Utylizacyjny nie ma jeszcze jasnego pomysłu jak go skutecznie ograniczyć.

3. Odnosimy wrażenie, że drugie źródło fetoru- gaz wysypiskowy straciło na znaczeniu od kiedy uruchomiono nowy sysytem odgazowania. Ilość spalanego  gazu zwiększyła się bowiem dwukrotnie (od średnio 350 m3/godz. w ubiegłym roku- do prawie 700 m3/godz. obecnie). W najbliższym czasie będą dostępne wyniki badań stanu starej kwatery z odpadami. Pozwolą one poprawić  system odgazowania na tej kwaterze i jeszcze bardziej ograniczyć ilośc gazu wysypiskowego uwalnianego do atmosfery.

4. Nareszcie, po 1,5 roku (!) od naszego wniosku w tej sprawie, rozpoczęto pomiary obecności siarkowodoru w okolicy Zakładu. Niestety, wykonuje je firma SGS z Pszczyny tj. ta sama, która skompromitowała się podczas wykonywania tzw. przeglądu ekologiczego w ubiegłym roku (czytaj:  przegląd ekologiczny).  Do tej sprawy jeszcze wrócimy by pokazać jak niesprawne i zbiurokratyzowane są urzędowe procedury  kontroli stanu środowiska.

5. Niedługo ogłosimy termin i miejsce organizowanej debaty na temat planowanej spalarni śmieci w Szadółkach.