Debata publicza czy pogadanka?

Debata publiczna w sprawie kontrowersyjnych planów budowy spalarni śmieci w Szadółkach była przekładana kilkukrotnie.   Kiedy w końcu udało się ustalić termin tego wydarzenia (patrz debata) to okazuje się, że może ono wyglądać zupełnie inaczej.  Otrzymaliśmy bowiem następujące zaproszenie:  „W imieniu Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. chciałbym serdecznie zaprosić  na otwarte spotkanie informacyjne pt.:Raport z postępu prac przygotowawczych do budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku. Doradcy techniczno-prawni przybliżą szczegóły swojej wieloaspektowej analizy oraz rekomendacje rozwiązań dla tej strategicznej inwestycji. Głos zabiorą również przedstawiciele samorządów: wojewódzkiego i miejskiego.”

Istnieje więc zagrożenie, że przybyli mieszkańcy zostaną poddani procesowi wstępnego zanudzania poprzez długie i szczegółowe wywody różnej maści specjalistów. Mimo wszystko gorąco zachęcamy do udziału w debacie  jednocześnie zapewniając, że nie dopuścimy do sytuacji w której nie doszłoby do otwartej i merytorycznej dyskusji na najbardziej nurtujące obywateli kwestie dotyczące spalarni.