Aktualności z ZUT

+++ Powstał  nareszcie raport  z badań stanu systemu odgazowania na starej kwaterze składowania odpadów.  Zgodnie z treścią raportu system ten jest w dużej części niesprawny tzn. nie odprowadza do bioelektrowni odpowiedniej ilości gazu wysypiskowego. Przyczyną tego stanu rzeczy jest naturalny proces osiadania kwatery ale też błędy projektowe.  Zakład Utylizacyjny planuje w przyszłym roku budowę nowego systemu odgazowania.

Wielokrotnie domagaliśmy się przeprowadzenia tych badań.  Wnioski zawarte w raporcie potwierdziły nasze obawy. Zapowiedziana budowa nowego systemu w połączeniu z należytą eksploatacją istniejących instalacji, powinna ostatecznie rozwiązać problemy związane z emisją gazu wysypiskowego.

+++ 13 czerwca br. zebrała się po raz trzeci Rada Interesariuszy.  Podczas spotkania debatowano na sposobami ograniczenia/ likwidacji fetoru pochodzącegoz procesu kompostowania. Podjęto decyzję :

– o badaniach odorowych, które mają na celu dokładne ustalenie  źródeł odoru,

– o poszukiwaniu skutecznych metod wydłużenia czasu procesu kompostowania w warunkach zamkniętych.

Przebieg  posiedzenia Rady Interesariuszy wskazuje, że Zakład Utylizacyjny i władze Gdańska wykazują wolę rozwiaząnia problemu kompostowni.