Kompostownia znów śmierdzi mocniej.

Ostatni tydzień to okres intensywniejszych odczuć odorowych związanych z kompostownią. Nieprzyjemny zapach pojawia się zwykle wieczorem gdy spada temperatura i prędkość wiatru. Jak wynika z Mapy Smrodu jego zasięg przekracza 2 km od źródeł jego powstawania.   Kilkukrotnie już informowaliśmy, iż  proces kompostowania resztek biologicznych w ZUT został zaprojektowany w sposób wadliwy (zobacz tutaj). Mamy nadzieję, ZUT wkrótce znajdzie rozwiązanie tego problemu.