Wizytacja 4 września 2014 r.

Ostatnio odnotowane nasilenie zjawisk odorowych zmobilizowało nas na początku września do odwiedzin Zakładu Utylizacyjnego.

Na placu dojrzewania kompostu zastaliśmy pełne pryzmy. Nigdy dotąd nie widzieliśmy tak zapełnionego tego 2 -hektarowego placu! Kompostownia pracuje pełną parą wyrzucając codziennie  kolejne porcje wstępnie przerobionego materiału. Tzw. dojrzewanie kompostu na placu pod gołym niebem nie odbywa się niestety bezzapachowo. To właśnie on jest głównym źródłem odorów związanych z kompostowaniem odpadów.

 

DSC_0596

 

 

Na starej, zamkniętej już kwaterze  składowania odpadów 800/2 widzimy nowe porządki. Została ona przykryta  grubą warstwą iłów, piasków i gliny w celu zatamowania powierzchniowgo wypływu gazu wysypiskowego. Jest to także pierwszy etap rekultywacji tego terenu.

DSC_0601

Gdzieniegdzie czujemy jednak silny zapach gazu- np. w pobliżu studni nr 404

DSC_0626

Poniższe zdjęcie zostało zrobione na nowej – czynnej kwaterze 800/1. Czujemy intensywny fetor gazu wysypiskowego i składowanych tu odpadów. Wyżej położony teren po lewej stronie zdjęcia to podsektor A  tej kwatery. To tutaj były składowane odpady biologiczne w latach 2010-2012 w czasie kiedy kompostownia jeszcze nie działała. Duża zawartość frakcji biologicznej powoduje, że gazu wysypiskowego jest tu bardzo dużo. Pomimo istniejącego systemu odgazowania gaz częściowo migruje do atmosfery poprzez nieuszczelniony wierzch tej części kwatery.

DSC_0653

 

Jeszcze spojrzenie na wschód z punktu nieodległego od miejsca planowanej spalarni. Gdańsk mamy pod stopami…

DSC_0630

 

Główne wnioski po wizytacji:

1. Możliwości kompostowni są obecnie wykorzystane w 100% . Każde zwiększenie strumienia odpadów biologicznych wiązać się będzie ze zwiększeniem odorów powstających na placu dojrzewania kompostu. Przerzucanie pryzm kompostowych, przyspieszające proces dojrzewania kompostu wzmaga emisję odorów.                    Problemy odorowe procesu kompostowania są związane z błędnymi założeniami projektowymi tej nowej  inwestycji. Zbyt krótki czas kompostowania w zamkniętej hali oraz dojrzewanie kompostu na placu pod gołym niebem składają się na obecne problemy z emisją nieprzyjemnych zapachów.

2. Podsektor A nowej kwatery jest nieuszczelniony z wierzchu przez co część gazu wysypiskowego trafia do atmosfery. Brak uszczelnienia Zakład Utylizacyjny uzasadnia faktem, iż trafi tam jeszcze ładunek odpadów po tym jak kwaterze zrobi się miejsce w wyniku naturalnego procesu osiadania.                                                                                                Naszym zdaniem komfort życia mieszkańców jest ważniejszy niż pojemność składowiska odpadów. Władze Zakładu powinny rozważyć możliwość tymczasowego uszczelnienia wierzchowiny podsektora A albo tez ostatecznie zamknąć to miejsce do składowania tak jak to zrobiono ze starą kwaterą 800/1.