ZUT planuje budowę kolejnej kwatery na odpady.

Zakład Utylizacyjny rozpoczął procedurę administracyjną
w celu uzyskanie pozwolenia na budowę nowej, niemal 7-hektarowej kwatery składowania odpadów.  Każdy może wnieść uwagi i wnioski w tej sprawie. Nasze Stowarzyszenie już to zrobiło.

Obwieszczenie

Karta informacyjna przedsięwzięcia: kip kwatera-1

W związku z licznymi prośbami publikujemy nasze pismo w sprawie nowej kwatery. Koncentrujemy się w nim na kwestii dokładnego określenia wpływu tej inwestycji na otoczenie. Nowa kwatera będzie najprawdopodobniej potrzebna po 2020 roku roku, kiedy skończy się miejsce na obecnie wypełnianej kwaterze 800/1.

str.1str.2