Wizerunkiem Zakładu zajmą się specjaliści…

Jutro z Zakładzie Utylizacyjnym zostaną otwarte koperty z ofertami dotyczącymi >>Obsługi z zakresu public relations i promocji dla Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. oraz projektu budowy spalarni odpadów wdrażanego pod nazwą: „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej” <<.  ( patrz   http://www.zut.com.pl/zut/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=100).

Według nas – szkoda publicznych pieniędzy na takie działania.  Najlepszą drogą do poprawy wizerunku jest profesjonalne zarządzanie Zakładem w którym minimalizacja szkodliwego oddziaływania będzie priorytetem. Natomiast kwestia spalarni odpadów powinna być przedmiotem szczerej, merytorycznej dyskusji a nie tzw. pijarowskich zabiegów.