Miesięczne archiwum: marzec 2022

Rezygnacja Jarosława Paczosa z udziału w Radzie Interesariuszy

Gdańsk 22 marca 2022 r.

Szanowni Państwo

Niniejszym informuję, że zrezygnowałem z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Interesariuszy Zakładu Utylizacyjnego i PCE.

Jako przedstawiciel strony społecznej uczestniczyłem od 8 lat w tym doradczym gremium wierząc, iż jest to droga do poprawy funkcjonowania Zakładu i likwidacji uciążliwości odorowych nękających bliższe i dalsze okolice Zakładu. Zawsze wiedziałem, że będzie to długi i żmudny proces, wymagający ode mnie dostępu do specjalistycznej wiedzy dotyczącej gospodarki odpadami – ale także pokładów czasu i cierpliwości. Wierzyłem, że dialog ma sens a udział przedstawicieli organizacji pozarządowych sprawi, że decyzje podejmowane przez Gminę Gdańsk i Zakład Utylizacyjny, będą uwzględniały interesy okolicznych mieszkańców w maksymalnie możliwy sposób.

Niestety, nie ma żadnej poprawy. Jest wręcz przeciwnie – sytuacje odorowe dotyczą coraz rozleglejszych obszarów. Duże nadzieje wiązałem z nowo wybudowaną kompostownią odpadów kuchennych i zielonych (otwarta 2020 r.), która miała radykalnie poprawić sytuację. Jednak ona funkcjonuje nieprawidłowo m.in. z powodu ogromnych zanieczyszczeń tych odpadów. System segregacji „u źródła” nie jest dostosowany do wymogów technologicznych kompostowania. Zamiast kompostu instalacja produkuje odpad, który lądując na składowisku generuje ogromne ilości gazu wysypiskowego docierając już na nawet na Dolny Taras.

Co więcej – Zakład Utylizacyjny w Szadółkach nie wyklucza powiększenia ilości przetwarzanych tu odpadów bio i myśli o wybudowaniu instalacji beztlenowej fermentacji. To stwarza dodatkowe ryzyka emisji odorów. Ilość miejsca na składowanie odpadów kurczy się. Za kilkanaście lat ostatnia kwatera osiągnie docelową rzędną 135 m nad poziomem morza a wtedy, o ile nie znajdzie się inna lokalizacja, władze Gdańska będą musiały podwyższyć hałdę odpadów…Prace nad nową strategią Zakładu Utylizacyjnego utknęły w martwym puncie.

W tej sytuacji moja obecność w Radzie Interesariuszy stwarzałaby mylne wrażenie, że mam jakikolwiek wpływ na stan spraw związanych z Zakładem Utylizacyjnym i jego oddziaływaniem na otoczenie.

Z poważaniem

Jarosław Paczos

Prezes Stowarzyszenia Sąsiadów Zakładu Utylizacyjnego