Archiwum kategorii: _

Kompostownia

Plan Zakładu Utylizacyjnego Gdańsk Szadółki

Proces powstawania kompostu z odpadków biologicznych dzieli się na dwa etapy. Pierwszy etap odbywa się w wentylowanej hali kompostowni (3) skąd biologiczna masa po 3-5 tygodniach trafia na otwarty plac  (7)

WP_20131008_003

…gdzie przez kolejne tygodnie, wielokrotnie przewracana przez specjalne urządzenie, staje się kompostem o zupełnie neutralnym zapachu. Kluczem do sukcesu ( czyli braku fetoru w naszych domach i miejscach pracy) jest to, aby w momencie zakończenia pierwszego etapu, biologiczna masa była już odpowiednio mocno „przetrawiona” przez mikroorganizmy lub też tzw. dojrzewanie kompostu nie odbywało się pod gołym niebem.

 

Niestety, widoczna na powyższym zdjęciu, pryzma biologicznych odpadków wydzielała intensywny odór ( 8 października 2013 r.).

 

Sprawy do załatwienia

Sprawy do załatwienia mające wpływ na uciążliwość odorową i emisje zanieczyszczeń:

a) zbadanie szczelności i skuteczności  instalacji odgazowania na starej kwaterze 800/2,   b) wykonanie uszczelnienia kwatery 800/2,                                                                                               c) wykonanie uszczelnienia kwatery 800/1 sektor A,                                                                              d) wymiana bram w hali sortowni na szybko zamykające się i wprowadzenie skutecznych   procedur ich zamykania                                                                                                                                     e) naprawa urządzeń sortowni , zwłaszcza w kontekście drogi transportu odpadów biologicznych ( obecnie frakcja mokra jest składowana w otwartym terenie zamiast wędrować od razu do wentylowanej hali przyjęć odpadów),                                                              f) budowa ściany izolującej plac składowania kompostu od strony wschodniej,                      g) rozszerzenie listy monitorowanych parametrów gazu wysypiskowego  o siarkowodór, cyjanowodór, amoniak i tlenek węgla.

Dlaczego tak późno?

Zakład Utylizacyjny podjął przygotowania do budowy systemu odgazowania kwatery 800/1 jesienią 2012. Jednak były to działania spóźnione. Wiadomo bowiem było już od rozpoczęcia składowania na kwaterze 800A/1, że zgromadzi się tam duża ilość odpadów biologicznych ponieważ sortownia i kompostownia została uruchomiona dopiero w połowie 2011 r.  a składowanie odpadów komunalnych na kwaterze 800A/1 rozpoczęło się w styczniu 2010 r.

W roku 2010 trafiło tam 184,6 tys. ton niesegregowanych odpadów komunalnych a w  roku 2011- 125,0 tys. ton. W  pierwszej połowie 2012 składowanie przeniesiono na podsektor B a podsektor A przysypano cienką warstwą gliny z piaskiem nie zamykając formalnie możliwości dalszego składowania śmieci w tym miejscu. Można założyć, że składowanych jest tam 350 tys. ton śmieci o potencjale generacji gazu składowiskowego w przedziale 100-350 m3/h. Ponieważ aktualnie kwatera nie posiada systemu odzysku gazu, całość generowanego gazu  trafia do atmosfery bądź też częściowo kumuluje się w czaszy kwatery. Efektem tego stanu są uciążliwości odorowe , emisja gazów toksycznych i cieplarnianych oraz zagrożenia związane z możliwością pożarów bądź eksplozji wewnątrz składowiska.  Aby uzmysłowić negatywny efekt ekologiczny opóźniania budowy systemu odgazowania, sam efekt cieplarniany, wyliczony w przybliżeniu w kwaterze generującej około 100 m3/h gazu składowiskowego o zawartości 50% obj. metanu wynosi ponad 6500 ton ekwiwalentu CO2.  Dodatkowo spalenie tego gazu w bioelektrowni dałoby korzyść w postaci rocznej produkcji ok. 1500 MWh co przekłada się na wpływy ok. 750 tys. zł.                                                                                                                                                                           Trudno zatem  zrozumieć opieszałość Zakładu w budowie systemu odgazowania bowiem byłaby to korzyść zarówno dla przedsiębiorstwa, środowiska jak i dla komfortu życia okolicznych mieszkańców. Impulsem do podjęcia decyzji o odgazowaniu były dopiero nasze interwencje i kontrola WIOŚ, którego  na szczęście nie interesował formalny  lecz faktyczny stan tej wypełnionej  niesortowanymi śmieciami hałdy.

Obietnica dot. badań jakości powietrza

 

Co jeszcze planuje zakład w najbliższym czasie?

Na bieżąco swoimi siłami staramy się naprawiać te urządzenia, które jesteśmy w stanie – informuje Wojciech Głuszczak. Nawiązaliśmy już kontakt z fundacją, badającą jakość powietrza. Jeszcze w tym miesiącu sprowadzimy specjalne urządzenie, które będzie monitorować i badać, z jakimi emisjami mamy do czynienia w sąsiedztwie zakładu.

DZIENNIK BAŁTYCKI, 2012-11-07
Łukasz Kłos, Ewelina Oleksy