Jak nam pomóc?

Jeśli chciała/chciałbyś nam pomóc możesz to zrobić przez:

  • wpłaty na cele statutowe na konto 47 2490 0005 0000 4500 2062 2799
  • przesyłanie listów poparcia
  • systematyczne zgłaszanie punktów na mapie smrodu
  • popularyzowanie wiedzy o Stowarzyszeniu wśród sąsiadów/znajomych
  • pomoc w kolportażu ulotki Stowarzyszenia
  • czynny udział w pracach Stowarzyszenia (dla osób mogących poświęcić nieco więcej czasu)
  • przekazywanie informacji, pomysłów związanych z problemami którymi zajmuje się Stowarzyszenie