Miesięczne archiwum: luty 2014

Aktualności z ZUT

+++ Od początku tego tygodnia trwają specjalistyczne prace badawcze na kwaterach składowania odpadów.     Badania te mają za zadanie sprawdzenie stanu technicznego systemu odgazowania kwater i określenie zakresu dalszej rozbudowy systemu odgazowania. Pozwoli to na spalanie większej ilości gazu wysypiskowego i ograniczenie emisji odorów.

+++ Za tydzień (20 lutego br.) zbiera się Rada Interesariuszy. Głównym punktem obrad jest kwestia doboru odpowiedniej (przyjaznej dla naszych nosów) technologii fermentacji odpadów biologicznych.

+++ Przeciąga się procedura wyboru  doradztwa prawnego, technicznego i finansowo-ekonomicznego dla projektu „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej”.       W uproszczeniu -chodzi tu o wybór firmy, która przygotuje wszelkie sprawy związane z budową spalarni odpadów w Szadółkach.  W związku z powyższym, planowana na początek bieżącego roku, debata dotycząca budowy spalarni zostanie zorganizowana w terminie późniejszym- najprawdopodobniej w kwietniu.

 

 

Rada Nadzorcza ZUT powiększyła się.

 

Na stronie ZUT pojawiła się informacja o aktualnym składzie Rady Nadzorczej. Składa ona się obecnie z 5 osób (poprzednio były zwykle 3 osoby):

Danuta Janczarek              Przewodnicząca  Rady Nadzorczej
prof. Jan Hupka               Członek Rady Nadzorczej
dr Tomasz Brodzicki           Członek Rady Nadzorczej
Monika Łapińska-Kopiejć       Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Jamiołkowski        Członek Rady Nadzorczej

Piszemy o tym fakcie bo jak wiadomo, rada nadzorcza to organ kontrolny w spółce, który sprawuje stały nadzór we wszystkich dziedzinach jej działalności. Powiększenie Rady Nadzorczej może oznaczać, że intencją właściciela ZUT ( tj. Gminy Miasta Gdańsk) jest to, aby pełniła ona wreszcie właściwie– swoją funkcję kontrolną.  Z pewnością przyda się nam -Stowarzyszeniu ktoś do pomocy…

Z drugiej strony powiększenie Rady Nadzorczej oznacza dla Zakładu niemałe koszty, bowiem zasiadanie w niej nie jest działalnością społeczną. Mamy nadzieję, że jest to decyzja dobrze przemyślana i skalkulowana. Będziemy się przypatrywać pracy Rady Nadzorczej-społecznie.