Mapa smrodu

Dzięki naszej mapie chcemy rejestrować, gdzie docierają nieprzyjemne odory z Zakładu Utylizacyjnego. Zebrany materiał będzie służył jako głos mieszkańców w tej sprawie i pozwoli pokazać skalę problemu. Zachęcamy wszystkich do rzetelnej oceny poziomu smrodu, z jakim się spotykamy. Razem, systematycznie twórzmy mapę smrodu, aby po kilku miesiącach stała się ona cennym materiałem referencyjnym i ważnym głosem w dyskusji!

Obsługa mapy jest prosta:

  1. wskaż miejsce na mapie, gdzie śmierdzi lub śmierdziało
  2. określ datę i godzinę występowania smrodu
  3. korzystając z suwaka ustaw stopień odczuwanego smrodu
  4. Naciśnij przycisk „Wyślij”, aby zapisać informacje w naszej bazie danych

Jeśli chcesz dowiedzieć się, gdzie ostatnio śmierdziało, wybierz niebieskie pole informacyjne, podaj zakres dat, jaki Cię interesuje i naciśnij przycisk „Pobierz”. Na mapie powinny pojawić się miejsca zaznaczone przez innych mieszkańców. Intensywność smrodu zaznaczona jest kolorem, którego znacznie znajdziesz pod mapą. Zachęcamy też do skorzystania z widoku „Strefy” dostępnego na mapie.