O Stowarzyszeniu

 • Jesteśmy mieszkańcami Gdańska i Gminy Kolbudy.
 • Kontrolujemy Zakład Utylizacyjny pracując społecznie.  
 • Staramy się zamieszczać wyważone i sprawdzone opinie i informacje.
 • Jako Stowarzyszenie nie jesteśmy związani                                           z jakąkolwiek opcją polityczną.          

     Stowarzyszenie powstało w celu:

 1. działania na rzecz zapewnienia komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców oraz użytkowników terenów leżących w obszarze oddziaływania Zakładu Utylizacyjnego w Szadółkach w Gdańsku;
 2. kontroli działalności Zakładu Utylizacyjnego, stosowania właściwych technologii utylizacji odpadów, dotrzymywania przez Zakład Utylizacyjny założonych reżimów technologicznych oraz monitoringu składowiska;
 3. działania na rzecz maksymalnego ograniczenia przez Zakład Utylizacyjny emisji do powietrza i wody szkodliwych substancji a zwłaszcza gazów toksycznych i złowonnych;
 4. prowadzenia prac koncepcyjnych nad zastosowaniem skuteczniejszych metod ograniczenia niekorzystnego wpływu Zakładu Utylizacyjnego na otoczenie;
 5. uczestniczenia w pracach związanych z wyborem najkorzystniejszej technologii spalania odpadów w projektowanej spalarni na terenie Zakładu Utylizacyjnego;
 6. prowadzenia działań związanych z edukacją ekologiczną mieszkańców i edukacją w zakresie segregacji odpadów;
 7. reprezentowania interesów mieszkańców i użytkowników terenów leżących w obszarze oddziaływania Zakładu Utylizacyjnego w stosunku do władz lokalnych i osób trzecich.

Władze Stowarzyszenia

Zarząd
– Jarosław Paczos – Prezes Zarządu
– Sebastian Olszewski – Członek Zarządu – Skarbnik
– Andrzej Szady – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna
– Elżbieta Leśniewska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
– Danuta Niewiadomska – Członek Komisji Rewizyjnej
– Magdalena Nowicka – Członek Komisji Rewizyjnej

Historia powstania Stowarzyszenia

Stowarzyszenie powstało 6 września 2012 r. w Kowalach. Stowarzyszenie skupia mieszkańców Gdańska i miejscowości w gminie Kolbudy leżących w obszarze oddziaływania Zakładu Utylizacyjnego w Szadółkach. W grupie założycielskiej są m.in.: Przewodnicząca Zarządu Rady Osiedla Jasień, Sołtys wsi Kowale, Sołtys wsi Otomin. 18 stycznia 2013 Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Gdańsku.

Statut Stowarzyszenia

Link do dokumentu