Miesięczne archiwum: luty 2015

Wizerunkiem Zakładu zajmą się specjaliści…

Jutro z Zakładzie Utylizacyjnym zostaną otwarte koperty z ofertami dotyczącymi >>Obsługi z zakresu public relations i promocji dla Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. oraz projektu budowy spalarni odpadów wdrażanego pod nazwą: „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej” <<.  ( patrz   http://www.zut.com.pl/zut/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=100).

Według nas – szkoda publicznych pieniędzy na takie działania.  Najlepszą drogą do poprawy wizerunku jest profesjonalne zarządzanie Zakładem w którym minimalizacja szkodliwego oddziaływania będzie priorytetem. Natomiast kwestia spalarni odpadów powinna być przedmiotem szczerej, merytorycznej dyskusji a nie tzw. pijarowskich zabiegów.

Wizytacja 6 luty 2015 r.

Po dłuższej przerwie odwiedziliśmy Zakład Utylizacyjny. Pierwsze kroki skierowaliśmy na plac dojrzewania kompostu. W porównaniu z jesienią ubiegłego roku ilość zdeponowanego tam materiału biologicznego spadła ze 100%  do ok. 70% wypełnienia placu. Miasto produkuje zimą mniej odpadów biologicznych, kompostownia pracuje pod mniejszym obciążeniem – tym wszystkim można tłumaczyć jej mniejszą uciążliwość odorową w ostatnim czasie.

DSC_0032 (800x532) DSC_0042 (800x532)

 

Na widocznej od strony obwodnicy starej kwaterze składowania odpadów, ujrzeliśmy maszynę wiercącą testowe studnie odgazowujące. Są one  potrzebne do właściwego zaprojektowania nowej instalacji odssysania gazu wysypiskowego. Stara instalacja nie działa już dobrze a kwatera, mimo że nie przyjmuje śmieci, jeszcze przez wiele lat będzie produkowała gaz, który powinien trafić do bioelektrowni.                                                    Odwierty mogą okresowo spowodować nieco zwiększoną uciążliwość odorową w okolicy.DSC_0049 (800x532)DSC_0056 (800x532)

 

Stara kwatera jest sukcesywnie przykrywana grubą warstwą mieszaniny stabilizatu z kompostowni i gliny piaszczystej w celu uszczelnienia oraz zasadzenia roślin.

DSC_0047 (800x532)

 

Na poniższym zdjęciu widzimy rząd głowic studni odgazowujących na sektorze B nowej kwatery. Wygląda na to, że wszystko jest w idealnym porządku pomimo faktu, iż nie jest łatwo prowadzić odgazowania na czynnej kwaterze. Z obu kwater udaje się obecnie wyciągać dużo – średnio 850 m3 gazu na godzinę. Uciążliwość odorowa związana z emisją gazu została w znacznym stopniu ograniczona.

DSC_0060

 

A jeszcze w maju 2012, podczas naszej pierwszej wizyty, stan głowic (na starej kwaterze) wyglądał inaczej… i gaz w dużej części trafiał do atmosfery                                 (zobacz –Coś tu śmierdzi).

Głowica instalacji biogazowejBrak roślinności przy głowicach

 

Kwatery składowania śmierdzą coraz mniej. Problemy zapachowe  stwarza natomiast kompostownia – oddana do użytku w 2011 roku. Jest ona za mała i źle zaprojektowana pod kątem odorowości.  Być może na najbliższym posiedzeniu Rady Interesariuszy ZUT wyjaśni się nieco sprawa przyszłości kompostowni i procesów przetwarzania odpadów biologicznych. O tych wszystkich kwestiach będziemy Państwa informować.