Założenie stowarzyszenia

Założenie stowarzyszenia – w dniu 6.09.2012 odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia sąsiadów Zakładu Utylizacyjnego Gdańsk Szadółki.
Stowarzyszenie skupia mieszkańców Gdańska i miejscowości w gminie Kolbudy leżących w obszarze oddziaływania Zakładu Utylizacyjnego w Szadółkach.
W grupie założycielskiej znaleźli się m.in.: Przewodnicząca Zarządu Rady Osiedla Jasień, Sołtys wsi Kowale, Sołtys wsi Otomin.
Od 7 września trwa procedura rejestracyjna w Sądzie Rejonowym w Gdańsku.