Komentarze po publikacji artykułu na portalu www.trojmiasto.pl

Opublikowany 6 grudnia br., na portalu trójmiasto.pl, artykuł „26 uchybień i 3 tys. zł kary dziennie dla Szadółek” pani red. Katarzyny Moritz, był przyczyną pojawienia się wielu internetowych opinii i komentarzy. Wśród nich obecny był wątek oddziaływania Zakładu Utylizacyjnego na obszary znacznie od niego oddalone. Przytoczmy trzy fragmenty komentarzy internautów:

Panie Stachurski! (2)
Zapraszam dzisiaj rano na Chełm. Nie trzeba jechać do Szadółek. Smród wali do mieszkań równo. Jest godzina 7 rano i tak jest codziennie. Proszę w imieniu mieszkańców Gdańska o spowodowanie (…) katarzyna

śmierdzi od pół roku… Mieszkam w Gdańsku od 5 lat i odkąd pamiętam śmierdzi.
Uciekłam z Ujeściska – tego smrodu nie dało się wytrzymać. Niestety na Morenie też już zawiewa… :-((

Na zasadzie divide et impera, przez wiele lat jednych mieszkańców podpuszczano na drugich, wmawiając im że problem Szadółek (1) Obecnie smród dociera na Chełm i Orunię Górną. Na AK na wysokości Osiedla Mickiewicza też już zaczyna być czuć w mroźne wieczory (inwersja temperaturowa, która powoduje że smrody trzymają się przy ziemi). Marzę o tym by (…) sosydż pipl

Naszym zdaniem mogą istnieć dwie przyczyny nasilających się uciążliwości odorowych na terenach znacznie oddalonych od Zakładu Utylizacyjnego:
a) potężna emisja fetoru z placu dojrzewania kompostu, który tam trafia ze źle działającej kompostowni (problem szeroko opisywany w mediach),
b) inny niż poprzednich latach sposób przemieszczania się obłoków gazu wysypiskowego wypływającego z kwater składowania (hałd śmieci).

Ad. b)
Główne źródła emisji gazu wysypiskowego są już nieco inne niż 2-3 lata temu.
Wcześniej najsilniejszym źródłem fetoru była, znana powszechnie, górująca nad obwodnicą hałda odpadów 800/2. Gazy emitowane z tej hałdy dokuczały zwykle użytkownikom najbliżej położonych terenów. Zamknięta hałda wprawdzie wydziela jeszcze gaz, ale spora część tej emisji jest ujmowana i spalana w bioelektrowni. Ponadto podjęte w ostatnich tygodniach prace zmierzają do uszczelnienia tej kwatery.

Layout1
Pod koniec 2009 roku zamknięto kwaterę 800/2, a śmieci zaczęły trafiać na kwaterę 800A/1 (podsektor kwatery 800/1), która znajduje się z tyłu od strony zachodniej. Niestety, na nowej kwaterze 800A/1 proces intensywnego gnicia beztlenowego już się rozpoczął, a cała emisja gazu wysypiskowego trafia do atmosfery ponieważ kwatera ta nie posiada systemu odgazowania. Sposób rozprzestrzeniania się obłoku gazu może być już jednak inny niż kiedyś. Zgromadzony w niecce kwatery 800/1 gaz, przy określonym kierunku i sile wiatru, trafia na przeszkodę w postaci starej kwatery 800/2 i odrywa się od gruntu, opadając na ziemię kilka kilometrów od wysypiska.

Layout1
Dokładny opis tego zjawiska znajduje się w publikacji naukowej [1] na str. 122-123.

Środki zaradcze:

  1. Należy jak najszybciej wykonać system odgazowania kwatery 800/1, aby ograniczyć emisję gazu składowiskowego. Naszym zdaniem, podjęte ostatnio działania (ogłoszenie przetargu na projekt odgazowania), są spóźnione o wiele miesięcy.
  2. Należy niezwłocznie dokonać intensywnych zadrzewień na wierzchowinie kwatery 800/2 celem rozproszenia i zmniejszenia szkodliwego charakteru obłoku gazów.

[1] „Wpływ warunków meteorologicznych i terenowych na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń ze składowisk komunalnych w powietrzu atmosferycznym” Elżbieta Korzeniowska-Rejmer, Agnieszka Generowicz