Sprawy do załatwienia

Sprawy do załatwienia mające wpływ na uciążliwość odorową i emisje zanieczyszczeń:

a) zbadanie szczelności i skuteczności  instalacji odgazowania na starej kwaterze 800/2,   b) wykonanie uszczelnienia kwatery 800/2,                                                                                               c) wykonanie uszczelnienia kwatery 800/1 sektor A,                                                                              d) wymiana bram w hali sortowni na szybko zamykające się i wprowadzenie skutecznych   procedur ich zamykania                                                                                                                                     e) naprawa urządzeń sortowni , zwłaszcza w kontekście drogi transportu odpadów biologicznych ( obecnie frakcja mokra jest składowana w otwartym terenie zamiast wędrować od razu do wentylowanej hali przyjęć odpadów),                                                              f) budowa ściany izolującej plac składowania kompostu od strony wschodniej,                      g) rozszerzenie listy monitorowanych parametrów gazu wysypiskowego  o siarkowodór, cyjanowodór, amoniak i tlenek węgla.