Aktualności z ZUT

+++ Od początku tego tygodnia trwają specjalistyczne prace badawcze na kwaterach składowania odpadów.     Badania te mają za zadanie sprawdzenie stanu technicznego systemu odgazowania kwater i określenie zakresu dalszej rozbudowy systemu odgazowania. Pozwoli to na spalanie większej ilości gazu wysypiskowego i ograniczenie emisji odorów.

+++ Za tydzień (20 lutego br.) zbiera się Rada Interesariuszy. Głównym punktem obrad jest kwestia doboru odpowiedniej (przyjaznej dla naszych nosów) technologii fermentacji odpadów biologicznych.

+++ Przeciąga się procedura wyboru  doradztwa prawnego, technicznego i finansowo-ekonomicznego dla projektu „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej”.       W uproszczeniu -chodzi tu o wybór firmy, która przygotuje wszelkie sprawy związane z budową spalarni odpadów w Szadółkach.  W związku z powyższym, planowana na początek bieżącego roku, debata dotycząca budowy spalarni zostanie zorganizowana w terminie późniejszym- najprawdopodobniej w kwietniu.